Ravijuhud

Kogu suu keraamilised lahendused
Probleem:
49 aastane naispatsient pöördus sooviga ravida probleemsed hambad ja parandada hammaste esteetilist välimust.

Lahendus:
Konsultatsiooni käigus selgus, et viis hammast ei ole enam taastatavad ja need tuleb eemaldada. Kaks hammast vajava juureravi ümberravi. Normaalse mälumisfunktsiooni taastamiseks on vaja asetada vähemalt viis impalntaati, madaldunud hambumuse tõttu tuleb hambumust tõsta ja taastada tsentraalne hambumus ning kõigi olemasolevate hammaste olukord nõuab nende katmista keraamiliste restauratsioonidega.
Selleks, et säilitada raviperioodiks patsiendile mälumisfunktsioon asetati suhu ajutised kroonid ja ajutised sillad.

Tulemus:
Kogu raviprotsess kestis kokku 2 aastat. Ravi käigus toimus kaks suunatud kirurgia tehnikas kirurgilist operatsiooni puuduvate hammaste asendamiseks hambaimplantaatidega, lisaks üks igemeid korrigeeriv operatsioon. Kogu kirurgiline ja proteetiline ravi oli digitaalselt planeeritud ja teostatud. Hambumuse kõrgust ja positsioni korrigeeriti, 7 hammast taastati keraamiliste implantaadikroonidega või implantaatidele toetuva keraamilise sillaga ja 18 hammast kaeti keraamiliste kroonidega.

Patsiendi mälumisfunktsioon on täielikult taastatud ja särava naeratuse püüab pilku.