Ravijuhud

Totaalproteesid

Probleem:
Üle 65 aasta vanusel meespatsiendil oli mõlemas lõuapooles alles viis hammast, mille hambakroonid olid tugevalt kahjustunud, kuid hambajuured olid veel vastupidavad. Patsiendi soov on taastada mälumisfunktsioon ja esteetiline naeratus.

Lahendus:
Arutelu käigus patsiendiga leidsime ühiselt, et optimaalseimaks lahenduseks on lukkudega kinnituvate telskoopkroonidega täis-ehk totaalprotees.

Tulemus:
Tänu kinnituslukkudele püsivad totaalproteesid hästi suus ja ülalõua proteesile ei ole vaja teha suulage. Proteesid on puhastamiseks hõlpsasti suust äravõetavad. Patsient kinnitas, et tema elukvaliteet, nii füüsilises kui ka vaimses mõttes, paranes tunduvalt.


Probleem:
Üle 60 aasta vanune naispatsient oli kaotanud kõik hambad. Juba aastaid kasutusel olnud totaalproteesid ei püsinud enam korralikult suus ja vajasid väljavahetamist.

Lahendus:
Arutelu käigus patsiendiga leiti ühiselt, et optimaalseimaks lahenduseks on teha uued täis-ehk totaalproteesid.

Tulemus:
Tänu koostööle väga meisterliku hambatehnikuga, said proteesid esteetiliselt kaunid ja suus hästi püsivad.