Kaperavi

Meie kliinik teeb koostööd ORDOLINE kapede tootjafirmaga. Ortodontilised kaped on esteetiline hambumushäirete ravimeetod. Hambakaped on biosobivast plastmassist valmistatud vormid, mis on õhukesed, läbipaistvad, samas aga tugevad ja vastupidavad. Tänu teaduse, digitaalse tehnoloogia, spetsiaalse tarkvara ja spetsiaalsete materjalide arengule on kaperavi järjest enam võtmerolli võttev ortodontiline ravimeetod.

Kaped on suus peaaegu märkamatud. Nad paigaldatakse kogu hambakaare peale. Kaped eemaldatakse suust vaid söömiseks ja hammaste puhastamiseks. Iga 10-14 päeva tagant võetakse kasutusele uus kape. Kaped võivad põhjustada vähest hammaste tundlikkust, kuid seda vaid iga uue kape paaril esimesel päeval. Hambakaped ei ole takistuseks rääkimisel, enne sööki tuleb need eemaldada ja pärast tagasi asetada.

Igale patsiendile annab raviarst konkreetsed juhised, õpetused, selgitused ja kirjelduse visiitide ja raviprotsessi kulgemise kohta.

Kapedega ravi õnnestub vaid siis, kui järgida täpselt ravijuhiseid. Kõige olulisem on enda motiveeritus ja suuhügieeni hoidmine. Olulised on teadmised söömise/joomise kohta, samuti arusaam, mis asjad on attachment-d (komposiitmaterjalist nupukesed hammastel) ja kummisikutid (venivad kummirõngad, mis kinnitatakse ülemiselt hambakaarelt alumisele, mis aitavad parandada hambakaarte omavahelist asendit ja suunata jõulisemalt teatud hammaste liikumist).

Oluline on õppida ära kape suhu asetamine. Kaperavi korral on tähtis, et kape on alati korralikult hammastele põhjani surutud. Nii saab kape avaldada hammastele ette nähtud survet nende liigutamiseks vajalikku asendisse.

Kaperavi lõppedes on oluline mõista retensioonikape kandmise vajalikkust. Retensioonikape hoiab hammaste asendid sellisena, nagu need on ravi lõppedes. Retensioonikape kasutamisest loobumisel võivad hambad oma ravieelsesse asendisse tagasi nihkuda.

Kapesid tuleb kanda 20-22 tundi ööpäevas, st kapesid tuleb hoida suus nii päeval kui öösel. Kaped eemaldatakse suust vaid söömiseks ja hammaste puhastamiseks. Kapevabu päevi ravi ajal esineda ei tohi.

Kaperavi digitaalseks planeerimiseks ja kapede tootmiseks on alati vajalik diagnostika. See sisaldab endas röntgenpilte, hambakaarte skaneerimist digitaalse 3D mudeli saamiseks ja fotosid hammastest ning näost.

Kogutud info laetakse kaperavi planeerimise tarkvarasse, mille abil koostatakse detailne raviplaan.  Ravi etapiviisiline kirjeldus on siis näha nii kirjas kui pildis. Seega on enne ravi algust ja kapede tellimist võimalik visuaalselt näha eeldatavat ravi lõpptulemust.

Kaperavi, nagu iga muugi meditsiinilise protseduuri, õnnestumist ei saa garanteerida. Tulemus sõltub suuresti patsiendi pühendumusest, st kuidas jälgitakse raviarsti ja kape tootja poolseid juhiseid. Materjalide osas on olemas tootjapoolne garantii ja ühtlasi tagab tootja vajadusel lisakapede tootmise juhul, kui ravi tulemuses ja raviplaanis esineb mittevastavusi. Omavaheliste kokkulepete tõenduseks on kirjavahetus, raviplaan, allkirjastatud nõusolekuleht ja esitatud ning makstud arved.

 

Registreeru vastuvõtule