Igemeravi

Hamba pinnal ja igemetaskutes elavad bakterid põhjustavad igemepõletiku, mille tulemuseks on igemete veritsus, turse ja mädakolded. Bakterid hävitavad hammast alveoolis kinnihoidvad kinnituskoed e. ligamendid, mille tulemusena hammas oma sombus hakkab liikuma.

Igemepõletik võib ägestada ka mõnda patsiendi üldhaigust.

Igemetaskutest saab võtta bakterikülvi ja saata see laborisse, kus selgitatakse välja bakteri tüüp ja selle hävitamiseks sobiv antibiootikum.

Raviks on esmalt hambakivi ja hambakatu eemaldamine. Hambapindu ja paljastunud hambakaelu võib poleerida, et bakteritel ei oleks võimalust kinnituda.

Üle tuleb vaadata kõik suus asetsevad vanad täidised ja kroonid, et nende ebakorrektsed servad või pinnad ei oleks bakterite kogunemiskohaks.

Pärast hambakatu ja hambakivi eemaldamist on väga oluline korralik suuhügieen: hammaste õige harjamine, hambaniidi ja hambavaheharjade ning suuloputusvee kasutamine.

 

Registreeru vastuvõtule