Keraamilised hambakroonid ja täidised

Hammaste ravi ja proteesimine on suurel määral käsitöö. Kuid üha rohkem tungib “digitaalne maailm” ka sellesse valdkonda. Digitaalne hamba täidiste, kroonide ja sildade modelleerimine ning valmistamine e. CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) tehnoloogia, mis seda võimaldab, on Lumen Hambakliinikus kasutusel.

Hammaste taastamine e. restauratsioon

Kaunis ja terve naeratus mõjutab meid kahel moel: on hea tervise eelduseks ja tõstab meie eneseusku, luues sellega elus uusi võimalusi.

Hambaravi tähendab hammastes olevate defektide parandamist, kasutades selleks erinevaid materjale – klaasionomeer-, komposiit- ja portselantäidiseid. Samuti hõlmab hambaravi hammaste proteesimist, mis vastavalt olukorrale tähendab hammaste kroonimist või mälumisfunktsiooni taastamiseks puuduoleva hamba asendamist hambasilla või implantaadiga.

Väikese hambadefekti korral on hamba taastamine komposiittäidisega võimalik. Koesõbralikud komposiittäidised võimaldavad järgida hamba värvi ja annavad hea esteetilise tulemuse.

 Suure kahjustuse korral on hamba taastamisel täidisega mitmed puudused:
 • Komposiitmaterjali kulumine on suhteliselt kiire, mis põhjustab ajapikku mälumispinna madaldumist ja sellega seoses hambumuse muutust ning võimalikke lõualuu funktsionaalseid probleeme;
 • Suure täidise puhul on arstil väga raske taastada hamba anatoomilist kuju ja saavutada üla- ning alalõua mälumispindade sobivust;
 • Suure täidise puhul on oht, et oma hamba allesjäänud osad võivad kergelt murduda;
 • Täidismaterjal ei ole kunagi sama tugev kui inimese oma hambakude ja seetõttu ei pea see sageli vastu suurtele mälumiskoormustele;
 • Kuna komposiitmaterjal asetatakse ja valguskõvastatakse kihthaaval, siis on vaatamata arsti hoolikusele suur tõenäosus, et täidise ja hamba puutepinna vahele jääb mikroskoopiline vahe, kuhu ajapikku võivad tungida bakterid ja hakata hammast uuesti lagundama, tekib nn. sekundaarkaaries.
Lahendused

Tänapäeval kasutatakse hambaravis üha enam keraamilisi täidiseid ja keraaamilisi kroone.

Keraamilised täidised jaotatakse lähtuvalt hambakoe kahjustuse astmest inlay-ks ja onlay-ks.

Suurel määral lagunenud hammas ja hammas, millele on teostatud juureravi on soovitav katta krooniga. Kroon taastab hamba anatoomilise kuju, tagab restauratsiooni tugevuse mälumisel ja vastupidavuse murdumisele.

Hambakroonid

Ebakorrektsed täidised    Keraamilised hambakroonid

Suurt mõju inimese enesetundele avaldab hammaste esteetiline välimus. Sellel eesmärgil on tumenenud või täidistega esihambad näidustatud katta keraamiliste laminaatidega ja silmariivavad ning mittekorrektsed täidised vahetada keraamiliste täidiste vastu.

Keraamiliste laminaatidega on korrigeeritud esihammaste kuju

Murdunud esihammas on taastatud keraamilise laminaadiga

Täiskeraamilised hambakroonid
Silmariivavad amalgaamtäidised on asendatud keraamiliste inlay-dega.

Keraamika eelised
Hammaste taastamine keraamilise materjaliga omab täidiste ees mitmeid eeliseid:
 • Keraamilised materjalid on teinud läbi väga kiire arengu, millega on saavutatud inimese hambakoele väga sarnased füüsikalised omadused: vastupidavus mälumisrõhule, väikesed materjali sisepinged jne. Seega on tulemus kauakestev.
 • Keraamikaga on võimalik saavutada inimese hammaste anatoomiat järgiv kuju, mille tulemusel tagatakse hea mälumispindade sobivus.
 • Valmistamismetoodika võimaldab saavutada keraamika ja inimese oma hamba kontaktpindade ülitäpse sobivuse ja  seetõttu minimeerida sekundaarse kaariese tekke
 • Keraamika võimaldab saavutada inimese oma hammastega äravahetamiseni sarnase esteetilise välimuse.

Keraamiline hambakroon

CAD/CAM hambaravis

Hammaste proteesimine on individuaaltootmine, mis on töömahukas protsess.

Traditsiooniline meetod koosneb lihtsustatult järgmistest sammudest:
  1. Arst teeb ettevalmistused restauratsiooniks ehk hamba preparatsiooni
  2. Arst võtab patsiendi suust jäljendmaterjali abil jäljendi
  3. Jäljend saadetakse laborisse
  4. Jäljendmaterjali sisse valatakse kips, mille tulemusel saadakse inimese suu kipsmudel
  5. Kipsmudeli alusel valmistatakse laboris restauratsioon
  6. Labor saadab restauratsiooni kliinikusse tagasi
  7. Arst asetab restauratsiooni patsiendile suhu

Erinevates tööstusharudes (näiteks masinatööstuses) on tootmise automatiseerimiseks kasutatud aastakümneid  CAD/CAM (Computer Aided Desing / Computer Aided Manufacturing) lahendusi. Sarnased lahendused on kasutusel ka hambaravis.

Lumen Hambakliinik kasutab Sirona poolt toodetud Cerec CAD/CAM süsteemi, mida on arendatud alates 1985. aastast ja kasutusel enam kui 25000 kliinikus üle maailma.

CAD/CAM lahendus võimaldab hambaravikabinetis valmistada keraamilisi täidiseid (inlay, onlay), kroone, laminaate ja väiksemaid sildu.

Tööprotsess on järgmine:

1.  Arst teeb ettevalmistused restauratsiooniks ehk hamba preparatsiooni.
Hamba ettevalmistus kroonimiseks   Ettevalmistus hambakrooni paigaldamiseks

2.  Arst skaneerib suusisese kaamera abil patsiendi hammaskonna.
Suuõõne skaneerimine enne hammaste kroonimist

3.  Tarkvara ehitab selle alusel virtuaalse 3D mudeli, mis kajastab üks-ühele tegelikku olukorda inimese suus. Olemasolevate hammaste anatoomia ja andmebaasis olevate näidiste alusel konstrueerib tarkvara krooni (või laminaadi, inlay, only). Arstil on võimalus tulemust kolmemõõtmelises keskkonnas vajadusel korrigeerida.

4.  Kui tulemus rahuldab arsti, siis saadab ta andmed arvuti poolt juhitud freesmasinasse, mis freesib umbes 20 minuti jooksul krooni monoliitsest keraamilisest plokist välja. Kasutame CEREC, VITA ja IVOCLAR-VIVADENT plokke.
Hambakrooni valmistamine

5.  Lähtuvalt patsiendi isikupärast toonitakse kroon värvidega.
Hambakrooni paigaldamine

6.  Arst asetab krooni oma kohale patsiendi suus ja patsient lahkub juba täiesti uue ja terve naeratusega.
Hamba kroonimine

 

CAD/CAM lahenduse eelised võrreldes traditsioonilise restauratsiooniga:
  • Kiirus
   • Täpsus
    • Traditsioonilise meetodi puhul kasvab iga sammuga (jäljend – kipsmudel – kroon) tulemuse viga. Cerec CAD/CAM võimaldab kogu protsessi täpsuseks 19 – 55 μm. Võrdluseks, inimese juuksekarv on keskmiselt 80 μm. Vajadusel on arstil koheselt võimalus korrigeerida hamba preparatsiooni.
   • Vähem tuimestavaid süste.
   • Jääb ära patsiendile ebamugav jäljendmassiga jäljendi võtmine.
   • Puudub vajadus ebamugavate ajutiste kroonide järele.
   • Täiskeraamiline (metallivaba), esteetiline ja kauakestev tulemus.

Kõike seda võimaldab moodne CAD/CAM tehnoloogia hambaravis.

Registreeru vastuvõtule