Täiskasvanute proteesihüvitis

Lumen Hambakliinikul on leping Tervisekassaga, mille alusel tasub Tervisekassa Lumen Hambakliinikus valmistatud hambaproteeside eest hambaproteesihüvitist 260 € üks kord kolme aasta jooksul.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud:

    • töövõimetuspensionäridel
    • vanaduspensionärile
    • osalise või puuduva töövõimega isikutel
    • üle 63-aastastel isikutel

Loe lähemalt Haigekassa kodulehelt.

Registreeru vastuvõtule