Konsultatsioon

Põhjalik konsultatsioon

Konsultatsioonil teeme ülevaatuse Teie suuõõne hetkeolukorrast.

Kasutame hammaskonna ülevaatuseks ja analüüsimiseks silmaga nähtut, digitaalsel suusisesel ja panoraamröntgenil avastatut ning kaasaegse suusisese kaameraga pildistatud fotosid ja videoid. Kaasaegsed digitaalsed diagnostikavahendid, mis on ülihea pildikvaliteediga, kuid seejuures emiteerivad minimaalse kiirgusdoosi, on head abivahendid hambaprobleemide diagnoosimisel.

Arutame koos suus olevaid või tulevikus tekkida võivaid probleeme. Pakume ja selgitame võimalikke ravilahendusi.

Konsultatsiooniprotsess võib jätkuda vajadusega teha 3D röntgenülesvõte , mis annab meile ruumilise kujutise ravitavast hambast või probleemsest piirkonnast, saame rohkem informatsiooni, kuidas edasi teha otsuseid. Tihti jätkub konsultatsioon hammaskonna skanneerimisega  suusisese skänneri abil ja saadud 3D digitaalmudeli abil saame analüüsida edasist ravikäiku.

Kui konsultatsiooni käigus jõuame Teile sobiva ja rahuldustpakkuva ravilahenduseni, siis koostab arst kirjaliku raviplaani ja ravieelarve, mis on meie hinnakirjas eraldi teenus.

Lühikonsultatsioon

Konsultatsioonil teeme ülevaatuse Teie suuõõne hetkeolukorrast.

Kasutame hammaskonna ülevaatuseks ja analüüsimiseks silmaga nähtut ning kaasaegse suusisese kaameraga pildistatud fotosid ja videoid.

Hambaarst annab nähtu põhjal Teile selgitusi ja soovitusi edaspidi vajalikeks protseduurideks. Suusisesed fotod aitavad Teil paremini mõista probleemide ja Teile sobivate ravilahenduste olemust.

Et parim lahendus Teie terve naeratuse taastamiseks ei jääks puuduoleva finantsilise võimaluse tõttu teostamata, pakume koostöös SVEA Finance-ga järelmaksu. See võimaldab hajutada raviga seotud kulusid.

 

Registreeru vastuvõtule