Personal

Merike Immato, hambaarst ja kliiniku juhataja

Dr. Merike Immato

Hambaarst ja kliiniku juhataja

merike.immato[at]lumen.ee

Dr. Merike Immato on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1987. aastal. Alates 1993. aastast on Lumen Hambakliiniku omanik ja arst.

Omab pikaaegset kogemust terapeutilises hambaravis, konsulteerib ja juhendab nooremaid kolleege ning tegeleb igapäevaliselt kliiniku juhtimisega.
Tundes pidevat vajadust olla kursis erialaste uuendustega, on viibinud paljudel koolitustel nii kodumaal, kui ka võõrsil – Inglismaal, Rootsis, Soomes, Šveitsis, Saksamaal, Tšehhis, Itaalias, Lätis, Leedus jm.

Ta on Eesti Hambaarstide Liidu liige, Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni asutaja, juhatuse liige ning president aastatel 2005-2008.
Aastast 2012 kuni 2014 õppis Holistilise Teraapia Instituudis lisaerialana regressiooni terapeudiks.

Dr. Merike Immato on kolme poja ja ühe tütre ema.

Külliki Reino-Lempu, hambaarst

Dr. Külliki Reino-Lempu

Hambaarst

Dr. Külliki Reino-Lempu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Külliki tegeleb terapeutilise, proteetilise ja kirurgilise raviga. Ta on täiendanud ennast paljudel koolitustel, loengutel ja messidel nii kodumaal kui ka võõrsil.

Dr. Külliki on tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2011.

Liana Maasikas, hambaarst

Dr. Liana Maasikas

Hambaarst

Dr. Liana Maasikas on õppinud Tartu Ülikoolis Hambaarstiteadust ja lõpetanud selle 1987 aastal. Dr. Liana on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Maasikal on suured kogemused hammaste terapeutilises, juureravi, proteesimise ja kirurgia valdkonnas.

Pidev enese koolitamine, uute teadmiste saamine ja ellu rakendamine on jätkuvalt osa tema arsti teekonnal. Liana huvitub digitaalsetest võimalustest hambaravis ja kasutab diagnoosimiseks kõiki tänapäevaseid vahendeid.

Dr. Liana Maasikas räägib eesti, vene, soome ja gruusia keelt.

Lumen Hambakliinikus aastast 2018.

Svetlana Lebedeva, hambaarst

Dr. Svetlana Lebedeva

Hambaarst

Dr. Svetlana Lebedeva on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2010. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Peamised tööalased tegevusvaldkonnad on laste ja täiskasvanute terapeutiline, kirurgiline ning proteetiline ravi.

Dr. Lebedeva omab mitmeaastast kogemust töötamises Soomes ja Eestis.
Pidev erialaste teadmiste täiendamine, osavõtt loengutest, seminaridest ja hands – on kursustest rakendab dr. Lebedeva kohe oma tööellu.

Dr. Svetlana räägib eesti, vene, soome ja inglise keeles.

Dr. Lebedeva on poja ja tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2019.

Anton Majevski, hambaarst

Dr. Anton Majevski

Hambaarst

Dr. Anton Majevski töötab hambaarstina alates 2020 aastast.
Anton on omandanud lisaks hambaarsti elukutsele ka parameediku ja suuhügienisti kutse.

Dr. Majevski tegeleb hammaste terapeutilise, kirurgilise ja proteetilise raviga. Patsientideks on nii suured kui väikesed abivajajad. Ta omab suurt huvi digitaalse hambaravi, eriti proteetika vastu ja pidevalt täiendab ennast selles vallas.

Loomult on Anton rahulik ja põhjalik, soov on alati saada hea kontakt patsiendiga ning pakkuda heal tasemel raviteenust.

Arst räägib eesti, vene ja inglise keelt.

Dr. Majevski huviks ja hobiks on muusika.

Lumen Hambakliinikus aastast 2021.

Ilana Šumaher, hambaarst

Dr. Ilana Šumaher

Hambaarst

Dr. Ilana Šumaher töötab hambaarstina alates 2020. aastast.

Dr. Šumaher tegeleb hammaste terapeutilise, kirurgilise ja proteetilise raviga.
Patsientideks on nii suured kui väikesed abivajajad. Huvi pakuvad kõik digitaalse hambaraviga seotud ravi- ja diagnoosimisvõimalused, selles vallas ennast pidevalt täiendades ja juurde õppides.

Loomult on Ilana rahulik ja sügavuti minev, soov on alati saada hea tulemus nii ravitöös kui ka kontakt patsiendiga.

Arst räägib eesti, vene ja inglise keelt.

Dr. Šumaheri huviks ja hobiks on muusika.

Lumen Hambakliinikus aastast 2021.

Riina Pahla, hambaarst

Dr. Riina Pahla

Hambaarst

Dr. Riina Pahla on lõpetanud Tartu Ülikooli hambaraviteaduse õppe 1988 aastal ja kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr. Riina Pahla on pika kogemusega proteesiarst, kelle peamiseks valdkonnaks on hammaste proteesimisega seotud ravilahendused.
Ta tegeleb ka CAD/CAM meetodil lahenduste loomisega.

Dr. Riina räägib eesti, vene, inglise ja soome keelt.

Dr. Riina on kahe täiskasvanud poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2022.

Ivan Tšernõšev, hambaarst

Dr. Ivan Tšernõšev

Hambaarst

Dr. Ivan Tšernõšev on lõpetanud Riia Stradinši nimelise Ülikooli.
Enne hambaarstiks õppimist on Dr. Ivan töötanud pikalt hambatehnikuna.
Dr. Ivan on kogemustega kirurg, proteesi- ja raviarst. Ta tegeleb täiskasvanud patsientide digitaalse diagnoosimise, analüüsimise ja raviga. Suurim huvi on seotud kirurgiliste ravimeetoditega.
Dr. Ivan kasutab oma tööprotsessis mikroskoopi, võimalusel teostab proteetilisi lahendusi CAD/CAM meetodil.

Loomult on dr. Ivan rahulik ja sõbralik, oma töös põhjalik, patsientidega saavutab kiiresti kontakti.
Dr. Ivan räägib eesti, vene ja inglise keelt.

Dr. Ivan on kolme lapse isa.

Lumen Hambakliinikus aastast 2022.

Maanus Raud, abiarst

Maanus Raud

Abiarst

Maanus Raud õpib Tartu Ülikoolis viimasel kursusel hambaarstiks ja tegeleb meie kliinikus ravi-, kirurgia-, proteetika- ja suuhügieeni protseduuridega.

Maanus on arstide järeltulija, on väga hea suhtleja, tunneb oma erialast rõõmu ja soovib patsientidele pakkuda kvaliteetset raviteenust. Vajadusel teostab Maanus ravitöid mikroskoobi all.

Suureks erialaseks huviks on kõik kirurgiasse ja proteetikasse puutuv.

Suhtlemise keeled on eesti, inglise ja vene keel.

Lisaks Ülikoolis omandatule, on Maanus osalenud paljudel eriala koolitustel, nii Eestis kui välisriikides.

Varasemast perioodist omab Maanus Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna proviisori õppest magistrikraadi.

Sandra Porite, abiarst

Sandra Porite

Abiarst

Sandra Porite õpib Ülikoolis hambaarstiks ja tegeleb meie kliinikus juureravi-, ravi-, proteetika- ja hügieeniprotseduuridega.

Sandra on kõikides tegevustes väga põhjalik ja pühendunud ning armastab väga oma õpitavat eriala. Suur huvi on juba praegu suunatud juureraviga seotud temaatikale.

Sandra on pärit arstide perest, räägib väga hästi eesti keeles, kuigi emakeel on läti keel. Samuti on suhtluskeelteks inglise ja prantsuse keel.

Marina Sõõru, suuhügienist

Marina Sõõru

Suuhügienist

Marina on omandanud meditsiiniõe elukutse ja lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli 1990 aastal.

Lisaks pikaaegsele hambaravi assistendi töökogemusele on Marina nüüdseks töötanud suuhügienistina ligi 20 aastat. Õppis Marina seda elukutset Dentese Tervishoiukoolis, mille lõpetas 2003. aastal.

Lisaks suu hügieeniprotseduuridele, õpetab suuhügienist hammaste pesemise tehnikat, annab nõuendeid suu puhtuse eest hoolitsemiseks ja soovitab sobilikke suuhügieeni vahendeid. Selles Marina igapäeva töö seisnebki.

Marina on väga rõõmsameelne ja rahulik, tööd tehes põhjalik ja hooliv.

Marina on ühe täiskasvanud tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2017.

Hegne Raud, hambakliiniku administraator

Hegne Raud

Juhiabi / administraator

Hegne Raud on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži 2008. aastal.

Hegne on oma töös kiire ja suhtlemisel osavõtlik ja tema kanda on kogu kliiniku organisatoorne pool.

Hegne Raud on kahe tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2008.

Kairit Kaasik, hambakliiniku vanemõde, iluprotseduuride spetsialist

Kairit Kaasik

Kliiniku vanemõde ja kvaliteedijuht

Kairit Kaasik on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõe eriala 2013. aastal.

Ta on huvitatud kõigist uuendustest seoses oma erialaga ja täiendab oma teadmisi pidevalt, armastab ja hindab meediku elukutset.

Kairit on rahulik ja väga pühendunud oma tööle. Ta on meie kliiniku “hea haldjas”.
Kairit tegeleb kliiniku ravijuhiste ja ravikvaliteedi tagamise tööprotsesside loomisega, õpetab välja meie kliiniku hambaravi assistente, on kirurgile heaks operatsiooniõeks

Kairit Kaasik on poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2010.

Jaanika Adamson, meditsiiniõde, assistent

Jaanika Adamson

Meditsiiniõde / hambaravi assistent

Jaanika Adamson on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. Varasemalt töötanud haiglas osakonna õena. Jaanika on kiire ja kohusetundlik, oma tööd tehes põhjalik, huviga omandab uusi erialaseid teadmisi.

Jaanika on kahe poja ja tütre ema.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2018.

Annika Koppel, hambaravi assistent

Annika Koppel

Hambaravi assistent

Annika Koppel on pikaaegse hambaarsti assistendi töö kogemusega erinevates hambaravi valdkondades. Alati rõõmsameelne, kiire taibuga ja abivalmis. Tugev ja kindel abijõud arstile ja hea teejuht patsientidele.
Annika on pidevalt uute oskuste ja kogemuste teekonnal, sest põhjalik assistendi tööpõllu tundmine on väga oluline.

Annika on kolme lapse ema.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2021.

Kristiina Meentalo, hambaravi assistent

Kristiina Meentalo

Hambaravi assistent

Kristiinat paelus hambakliinikus administraatorina töötades arsti ja assistendi koostöö, millest kasvas välja soov omandada oskused ja teadmised, mida assistendiks olemine nõuab.
Kristiinat iseloomustavad rõõmsameelsus, abivalmidus, kohusetundlikkus ning õpihimu.

Kristiina on poja ja kahe tütre ema.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2022.

Marta Immato, hambaravi assistent

Marta Immato

Hambaravi assistent

Marta õpib Tartu Ülikooli 2. kursusel hambaarstiks.
Marta töötab meie kliinikus hambaravi assistendina, on õpihimuline, sõbralik ja hea tugi arstile.
Tema naeratus toob päikese tuppa.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2023.

Kalle Immato, hambakliiniku arendusjuht

Kalle Immato

Arendusjuht
kalle.immato[at]lumen.ee