Personal

Merike Immato, hambaarst ja kliiniku juhataja

Dr. Merike Immato

Hambaarst ja kliiniku juhataja

merike.immato[at]lumen.ee

Dr. Merike Immato on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1987. aastal. Alates 1993. aastast on Lumen Hambakliiniku omanik ja arst.

Omab pikaaegset kogemust terapeutilises hambaravis, konsulteerib ja juhendab nooremaid kolleege ning tegeleb igapäevaliselt kliiniku juhtimisega.
Tundes pidevat vajadust olla kursis erialaste uuendustega, on viibinud paljudel koolitustel nii kodumaal, kui ka võõrsil – Inglismaal, Rootsis, Soomes, Šveitsis, Saksamaal, Tšehhis, Itaalias, Lätis, Leedus jm.

Ta on Eesti Hambaarstide Liidu liige, Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni asutaja, juhatuse liige ning president aastatel 2005-2008.
Aastast 2012 kuni 2014 õppis Holistilise Teraapia Instituudis lisaerialana regressiooni terapeudiks.

Dr. Merike Immato on kolme poja ja ühe tütre ema.

Külliki Reino, hambaarst, iluprotseduuride spetsialist

Dr. Külliki Reino

Hambaarst

Dr. Külliki Reino on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Külliki Reino tegeleb terapeutilise, proteetilise ja kirurgilise raviga. Ta on täiendanud ennast paljudel koolitustel, loengutel ja messidel nii kodumaal kui ka võõrsil.

Dr. Külliki Reino on tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2011.

Rima Bagautdinova, hambaarst

Dr. Rima Bagautdinova

Hambaarst

Dr. Rima Bagautdinova on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2010. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Rima Bagautdinova tegeleb pidevalt erialaste teadmiste täiendamisega, võttes osa kodumaistest huvitavatest koolitustest, samuti külastades messe ning loenguid – õpitubasid. Vajadusel kasutab dr. Rima raviprotseduuridel mikroskoopi ja teisi tänapäevaseid diagnoosimise vahendeid. Ta huvitub digitaalse hambaravi kasutamise eelistest ja kasutab ravitöödes CAD/CAM – i võimalusi.

Dr. Rima Bagautdinova on kolme poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2014.

Liana Maasikas, hambaarst

Dr. Liana Maasikas

Hambaarst

Dr. Liana Maasikas on õppinud Tartu Ülikoolis Hambaarstiteadust ja lõpetanud selle 1987 aastal. Dr. Liana on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Maasikal on suured kogemused hammaste terapeutilises, juureravi, proteesimise ja kirurgia valdkonnas.

Pidev enese koolitamine, uute teadmiste saamine ja ellu rakendamine on jätkuvalt osa tema arsti teekonnal. Liana huvitub digitaalsetest võimalustest hambaravis ja kasutab diagnoosimiseks kõiki tänapäevaseid vahendeid.

Dr. Liana Maasikas räägib eesti, vene, soome ja gruusia keelt.

Lumen Hambakliinikus aastast 2018.

Dmitri Ruzanov, hambakirurg, implantoloog

Dr. Dmitri Ruzanov

Kirurg / implantoloog

Dr. Dmitri Ruzanov on implantoloogia eriarst ja tegeleb minimaalselt invasiivse navigatsioonikirurgiaga.

Meie kliinikus on Dr. Ruzanovi tegevuse põhisuundadeks implantatsiooni- ja suukirurgia protseduurid.

Lumen Hambakliinikus koostööpartner aastast 2019.

Svetlana Lebedeva, hambaarst

Dr. Svetlana Lebedeva

Hambaarst

Dr. Svetlana Lebedeva on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2010. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Peamised tööalased tegevusvaldkonnad on laste ja täiskasvanute terapeutiline, kirurgiline ning proteetiline ravi.

Dr. Lebedeva omab mitmeaastast kogemust töötamises Soomes ja Eestis.
Pidev erialaste teadmiste täiendamine, osavõtt loengutest, seminaridest ja hands – on kursustest rakendab dr. Lebedeva kohe oma tööellu.

Dr. Svetlana räägib eesti, vene, soome ja inglise keeles.

Dr. Lebedeva on poja ja tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2019.

Kadri Rebane, hambaarst

Dr. Kadri Rebane

Hambaarst

Dr. Kadri Rebane on lõpetanud Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna 1989. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Rebane on töötanud pikki aastaid Eestis, Soomes ja Rootsis.
Tegevusvaldkonnad on: juureravi, täiskasvanute ja laste terapeutiline ravi ja hammaste eemaldamine.
Koolitustel osalemine ja enesetäiendamine on alati olnud osa dr. Kadri Rebase professionaalsel teekonnal.

Dr. Kadri räägib eesti,vene, inglise, soome ja rootsi keelt.

Dr. Kadri on kahe tàiskasvanud tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2020.

Anton Majevski, hambaarst

Dr. Anton Majevski

Hambaarst

Dr. Anton Majevski töötab hambaarstina alates 2020 aastast.
Anton on omandanud lisaks hambaarsti elukutsele ka parameediku ja suuhügienisti kutse.

Dr. Majevski tegeleb hammaste terapeutilise, kirurgilise ja proteetilise raviga. Patsientideks on nii suured kui väikesed abivajajad. Ta omab suurt huvi digitaalse hambaravi, eriti proteetika vastu ja pidevalt täiendab ennast selles vallas.

Loomult on Anton rahulik ja põhjalik, soov on alati saada hea kontakt patsiendiga ning pakkuda heal tasemel raviteenust.

Arst räägib eesti, vene ja inglise keelt.

Dr. Majevski huviks ja hobiks on muusika.

Lumen Hambakliinikus aastast 2021.

Ilana Šumaher, hambaarst

Dr. Ilana Šumaher

Hambaarst

Dr. Ilana Šumaher töötab hambaarstina alates 2020. aastast.

Dr. Šumaher tegeleb hammaste terapeutilise, kirurgilise ja proteetilise raviga.
Patsientideks on nii suured kui väikesed abivajajad. Huvi pakuvad kõik digitaalse hambaraviga seotud ravi- ja diagnoosimisvõimalused, selles vallas ennast pidevalt täiendades ja juurde õppides.

Loomult on Ilana rahulik ja sügavuti minev, soov on alati saada hea tulemus nii ravitöös kui ka kontakt patsiendiga.

Arst räägib eesti, vene ja inglise keelt.

Dr. Šumaheri huviks ja hobiks on muusika.

Lumen Hambakliinikus aastast 2021.

Valeria Golovko, hambaarst

Dr. Valeria Golovko

Hambaarst

Dr. Valeria Golovko töötab hambaarstina alates 2016. aastast.

Dr. Valeria huvitub restauratiivsest hambaravist / proteetikast.

Inimesena on Valeria sõbralik ja oma töös arstina põhjalik ning hoolas.

Dr. Valeria räägib eesti, vene ja inglise keelt.

Lumen Hambakliinikus aastast 2022.

Maanus Raud, praktikant

Maanus Raud

Praktikant

Maanus Raud õpib Tartu Ülikoolis hambaarstiks ja tegeleb meie kliinikus suuhügieeni protseduuridega.
Teenuse hind on 20% soodsam.

Marina Sõõru, suuhügienist

Marina Sõõru

Suuhügienist

Marina on omandanud meditsiiniõe elukutse ja lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli 1990 aastal.

Lisaks pikaaegsele hambaravi assistendi töökogemusele on Marina nüüdseks töötanud suuhügienistina üle 15 aasta. Õppis Marina seda elukutset Dentese Tervishoiukoolis, mille lõpetas 2003. aastal.

Lisaks suu hügieeniprotseduuridele, õpetab suuhügienist hammaste pesemise tehnikat, annab nõuendeid suu puhtuse eest hoolitsemiseks ja soovitab sobilikke suuhügieeni vahendeid. Selles Marina igapäeva töö seisnebki.

Marina on väga rõõmsameelne ja rahulik, tööd tehes põhjalik ja hooliv.

Marina on ühe täiskasvanud tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2017.

Hegne Raud, hambakliiniku administraator

Hegne Raud

Juhiabi / administraator

Hegne Raud on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži 2008. aastal.

Hegne on oma töös kiire ja suhtlemisel osavõtlik ja tema kanda on kogu kliiniku organisatoorne pool.

Hegne Raud on kahe tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2008.

Kairit Kaasik, hambakliiniku vanemõde, iluprotseduuride spetsialist

Kairit Kaasik

Kliiniku vanemõde ja kvaliteedijuht

Kairit Kaasik on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõe eriala 2013. aastal.

Ta on huvitatud kõigist uuendustest seoses oma erialaga ja täiendab oma teadmisi pidevalt, armastab ja hindab meediku elukutset.

Kairit on rahulik ja väga pühendunud oma tööle. Ta on meie kliiniku “hea haldjas”.
Kairit tegeleb kliiniku ravijuhiste ja ravikvaliteedi tagamise tööprotsesside loomisega.

Kairit Kaasik on poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2010.

 

 

 

Jaanika Adamson, meditsiiniõde, assistent

Jaanika Adamson

Meditsiiniõde / hambaravi assistent

Jaanika Adamson on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. Varasemalt töötanud haiglas osakonna õena. Jaanika on kiire ja kohusetundlik, oma tööd tehes põhjalik, huviga omandab uusi erialaseid teadmisi.

Jaanika on kahe poja ja tütre ema.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2018.

Jelena Jermišina, hambaravi assistent

Jelena Jermišina

Hambaravi assistent

Jelena Jermišina on olnud seotud meditsiiniga juba palju aastaid.
Olles lõpetanud 2014 aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radioloogia tehnikuna, on ta töötanud üle 9 aasta Ida-Tallinna Keskhaiglas antud erialal.
Jelena on ka Radioloogiatehnikute Ühingu liige.
Oma loomult on Jelena rahulik, põhjalik ja õpihimuline. Töös kindel abiline hambaarstile.Jelena Jermišina on tütre ja poja ema.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2021.

Annika Koppel, hambaravi assistent

Annika Koppel

Hambaravi assistent

Annika Koppel on pikaaegse hambaarsti assistendi töö kogemusega erinevates hambaravi valdkondades. Alati rõõmsameelne, kiire taibuga ja abivalmis. Tugev ja kindel abijõud arstile ja hea teejuht patsientidele.
Annika on pidevalt uute oskuste ja kogemuste teekonnal, sest põhjalik assistendi tööpõllu tundmine on väga oluline.

Annika on kolme lapse ema.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2021.

Lana Berman, hambaravi assistent

Lana Berman

Hambaravi assistent

Lana Berman on töötanud hambaravi assistendina mitmed aastad ja on selleks tööks justkui loodud. Tema rahulikkus, täpsus, korrektsus, abivalmidus ja sõbralik naeratus annab julgust patsiendile ja turvalist tuge arstile. Lana käeline osavus on assistendi töö oluline osa.

Lana on kahe poja ema.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2022.

Kalle Immato, hambakliiniku arendusjuht

Kalle Immato

Arendusjuht
kalle.immato[at]lumen.ee