Personal

Merike Immato, hambaarst ja kliiniku juhataja

Dr. Merike Immato

Hambaarst ja kliiniku juhataja

merike.immato[at]lumen.ee

Dr. Merike Immato on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1987. aastal. Alates 1993. aastast on Lumen Hambakliiniku omanik ja hambaarst.

Omab pikaaegset kogemust terapeutilises hambaravis, konsulteerib ja juhendab nooremaid kolleege ning tegeleb igapäevaliselt kliiniku juhtimisega.
Tundes pidevat vajadust olla kursis erialaste uuendustega, on viibinud paljudel koolitustel nii kodumaal, kui ka võõrsil – Inglismaal, Rootsis, Soomes, Šveitsis, Saksamaal, Tšehhis, Itaalias, Lätis, Leedus jm.

Ta on Eesti Hambaarstide Liidu liige, Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni asutaja, juhatuse liige ning president aastatel 2005-2008.
Aastast 2012 kuni 2014 õppis Holistilise Teraapia Instituudis lisaerialana regressiooni terapeudiks.

Dr. Merike Immato on kolme poja ja ühe tütre ema.

Külliki Reino, hambaarst, iluprotseduuride spetsialist

Dr. Külliki Reino

Hambaarst

Dr. Külliki Reino on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Külliki Reino tegeleb terapeutilise, proteetilise ja kirurgilise raviga. Ta on täiendanud ennast paljudel koolitustel, loengutel ja messidel nii kodumaal kui ka võõrsil.

Dr. Külliki Reino on tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2011.

Rima Bagautdinova, hambaarst

Dr. Rima Bagautdinova

Hambaarst

Dr. Rima Bagautdinova on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2010. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Rima Bagautdinova tegeleb pidevalt erialaste teadmiste täiendamisega, võttes osa kodumaistest huvitavatest koolitustest, samuti külastades messe ning loenguid – õpitubasid. Vajadusel kasutab dr. Rima raviprotseduuridel mikroskoopi ja teisi tänapäevaseid diagnoosimise vahendeid. Ta huvitub digitaalse hambaravi kasutamise eelistest ja kasutab ravitöödes CAD/CAM – i võimalusi.

Dr. Rima Bagautdinova on kahe poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2014.

Rasmus Ruus, hambaarst

Dr. Rasmus Ruus

Hambaarst

Dr. Rasmus Ruus on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2014. aastal.

Dr. Rasmus Ruus huvialadeks on proteetika ja esteetiline hambaravi.
Ta huvitub digitaalse hambaravi CAD/CAM võimalustest ja on käinud mitmetes välisriikides ennast sellel alal koolitamas.

Dr. Rasmus Ruus on väga hea suhtleja ja meie meeskonna tugev liige.

Lumen Hambakliinikus aastast 2015.

Liana Maasikas, hambaarst

Dr. Liana Maasikas

Hambaarst

Dr. Liana Maasikas on õppinud Tartu Ülikoolis Hambaarstiteadust ja lõpetanud selle 1987 aastal. Dr. Liana on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Maasikal on suured kogemused hammaste terapeutilises, juureravi, proteesimise ja kirurgia valdkonnas.

Pidev enese koolitamine, uute teadmiste saamine ja ellu rakendamine on jätkuvalt osa tema arsti teekonnal. Liana huvitub digitaalsetest võimalustest hambaravis ja kasutab diagnoosimiseks kõiki tänapäevaseid vahendeid.

Dr. Liana Maasikas räägib eesti, vene, soome ja gruusia keelt.

Lumen Hambakliinikus aastast 2018.

Jevgeni Kožegtšev, hambaarst

Dr. Jevgeni Kožegatšev

Hambaarst

Dr. Jevgeni Kožegatsev on lõpetanud Leedu Terviseteaduse Ülikooli Arstiteaduskonna 2014 aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Jevgeni on hea suhtleja ja räägib eesti, vene, inglise ja leedu keeles.

Dr. Jevgeni omab kogemust nii proteetilises, kirurgilises kui ka juureravi valdkonnas. Eriti suur huvi on digitaalsete hambaravi võimaluste vastu, nii esteetiliste restauratsioonide valmistamisel kui implantoloogias.

Dr. Kožegatsev on põhjalik, analüüsiv ja oskuslik kasutama kõiki tänapäevaseid diagnoosimise vahendeid, täiendades ennast pidevalt kodu- ja välismaal.

Raviskeemide tegemisel lähtub kogu suust tervikuna ja vajadusel kasutab raviprotseduuridel mikroskoopi.

Lumen Hambakliinikus aastast 2018.

 

Dmitri Ruzanov, hambakirurg, implantoloog

Dr. Dmitri Ruzanov

Kirurg / implantoloog

Dr. Dmitri Ruzanov on implantoloogia eriarst ja tegeleb minimaalselt invasiivse navigatsioonikirurgiaga.

Lõpetas aastal 2006 Тartu Ülikooli ja aastal 2009 Tartu Ülikooli residentuuri proteesimise erialal. Frankfurti Ülikoolis Saksamaal ja Ungaris Budapesti Ülikoolis spetsialiseerus täiendavalt implantoloogiale. Õppis Santa Barbaras (USA) mikrokirurgiat ja Viinis (Austrias) professor Slaviceki juures gnatoloogiat.
Oma igapäeva töös hakkas dr. Ruzanov esimesena Eestis kasutama operatsioonimikroskoopi.

Dr. Ruzanovi tegevuse põhisuundadeks on implantatsioon ja minimaalselt invasiivne esteetiline proteesimine.

Dr. Ruzanov osaleb pidevalt rahvusvahelistel kongressidel ja seminaridel mikrokirurgia, osteoloogia, parodontoloogia, implantatsiooni ja esteetilise hambaravi erialal. Ta jagab kolleegidele oma kogemusi ja täiendab pidevalt erialaseid teadmisi.

Lumen Hambakliinikus koostööpartner aastast 2019.

Svetlana Lebedeva, hambaarst

Dr. Svetlana Lebedeva

Hambaarst

Dr. Svetlana Lebedeva on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2010. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Lebedeva omab mitmeaastast kogemust töötamises Soomes ja Eestis. Peamised tööalased tegevusvaldkonnad on laste ja täiskasvanute terapeutiline ning kirurgiline ravi.
Pidev erialaste teadmiste täiendamine, osavõtt loengutest, seminaridest ja hands – on kursustest rakendab dr. Lebedeva kohe oma tööellu.

Dr. Svetlana räägib eesti, vene, soome ja inglise keeles.

Dr. Lebedeva on poja ja tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2019.

Kärt Kübarsepp, hambaarst

Dr. Kärt Kübarsepp

Hambaarst

Dr. Kärt Kübarsepp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2009 aastal ja omab pikaaegseid kogemusi hammaste juureravis, proteetikas ja kirurgias.

Dr. Kärt on väga hea suhtleja ja räägib hästi eesti, soome, inglise, saksa ja vene keeles.

Ta on pikki aastaid töötanud hambaarstina Soome Vabariigis, omandades erinevaid erialaseid oskuseid ja koolitades ennast kõigis hambaravisse puutuvates valdkondades.

Dr. Kärt huvitub kõigist digitaalhambaravi võimalustest ja pühendub personaalse – ja patsieendipõhisele ravi planeerimisele. Ta on täiendanud ennast Medical & Aesthetical Training Academy´s Londonis esteetilise injektsioonteraapia kasutamise alal hambaravis. Lisahuvi on hammaste krigistamise ( bruksismi) temaatika ja ülepinged mälumislihastes.

Lumen Hambakliinikus aastast 2019.

Dr. Kristiina Kalev-Põdra, hambaarst

Dr. Kristiina Kalev-Põdra

Hambaarst

Dr. Kristiina Kalev-Põdra on lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna hambaarsti teaduse erialal 2009 aastal.
Kristiina tegeleb laste hambaraviga, juureravi ja igemeraviga ning kirurgia ja proteetikaga.

Dr. Kristiina on pikka aega töötavud hambaarstina Soome Vabariigis.
Dr. Kristiina on osalenud paljudel eriala koolitustel ja huvitub kõigist uutest ravimeetoditest ja – võimalustest, kasutades oma töös tänapäevaseid digitaalseid vahendeid.
Ta on hooliv, väga hea suhtleja ja räägib vabalt eesti, soome ja inglise keeles.

Dr. Kristiina on ühe poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2019.

Grethen Teppan, hambaarst

Dr. Grethen Teppan

Hambaarst

Dr. Teppan on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2006. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Grethen Teppan on väga põhjalik, hea tulemuse nimel valmis pikalt süüvima eriala detailidesse ja saladustesse, on väga hea suhtleja ja kõneleb vabalt soome ning inglise keelt ja hästi vene keelt.

Ta on innustunud CAD/CAM tehnoloogia võimalustest proteetilises hambaravis ja kasutab juureravi ning teiste protseduuride läbiviimisel mikroskoopi.
Ta täiendab ennast pidevalt koolitustel, loengutel, kursustel ja messidel nii kodumaal kui ka võõrsil.

Dr. Grethen Teppan on kolme tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2016. Hetkel lapsehoolduspuhkusel.

Marina Sõõru, suuhügienist

Marina Sõõru

Suuhügienist

Marina on omandanud meditsiiniõe elukutse ja lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli 1990 aastal.

Lisaks pikaaegsele hambaravi assistendi töökogemusele on Marina nüüdseks töötanud suuhügienistina üle 15 aasta. Õppis Marina seda elukutset Dentese Tervishoiukoolis, mille lõpetas 2003. aastal.

Lisaks suu hügieeniprotseduuridele, õpetab suuhügienist hammaste pesemise tehnikat, annab nõuendeid suu puhtuse eest hoolitsemiseks ja soovitab sobilikke suuhügieeni vahendeid. Selles Marina igapäeva töö seisnebki.

Marina on väga rõõmsameelne ja rahulik, tööd tehes põhjalik ja hooliv.

Marina on ühe täiskasvanud tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2017.

Hegne Raud, hambakliiniku administraator

Hegne Raud

Juhiabi / administraator

Hegne Raud on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži 2008. aastal.

Hegne on oma töös kiire ja suhtlemisel osavõtlik ja tema kanda on kogu kliiniku organisatoorne pool.

Hegne Raud on kahe tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2008.

Kairit Kaasik, hambakliiniku vanemõde, iluprotseduuride spetsialist

Kairit Kaasik

Kliiniku vanemõde

Kairit Kaasik on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõe eriala 2013. aastal.

Ta on huvitatud kõigist uuendustest seoses oma erialaga ja täiendab oma teadmisi pidevalt, armastab ja hindab meediku elukutset.

Kairit on rahulik ja väga pühendunud oma tööle. Ta on meie kliiniku “hea haldjas”.

Kairit Kaasik on poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2010.

Kirill Razumov, hambaravi assistent

Kirill Razumov

Hambaravi assistent

Kirill on töökas, kiiresti uusi oskuseid õppiv ja väga pühendunud oma tööle.
Tal on üle nelja aasta kogemust haiglates erakorralise meditsiini osakonnas abilisena.

Kirill on õppinud ja täiendanud ennast paljudel koolitustel, et olla hea suhtleja patsientidega, samuti kiire ja täpne oma töös hambaarsti assistendina.

Kirill on meie meeskonna kindel liige.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2017.

Jaanika Aavik, hambaravi assistent

Jaanika Aavik

Hambaravi assistent

Jaanika Aavik on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. Varasemalt töötanud haiglas osakonna õena.

Jaanika on kiire ja kohusetundlik, oma tööd tehes põhjalik, huviga omandab uusi erialaseid teadmisi.

Jaanika on kahe poja ja tütre ema.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2018.

Veronika Razumova, hambaravi assistent

Veronika Razumova

Hambaravi assistent

Veronika Razumova on töötanud tervishoiu ja sotsiaaltöö alal palju aastaid.

Omab väärtuslikku kogemust arsti abistamises ja tööprotsesside ettevalmistamises ning suhtlemises patsientidega.

Veronika on lõpetanud Eesti Euroakadeemia ärijuhtimise erialal.

Oma töös on Veronika hoolas ja tähelepanelik, kindel tugi arstile.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2019.

Gleb Gontar, hambaravi assistent

Gleb Gontar

Hambaravi assistent

Gleb Gontar on olnud seotud meditsiiniga juba palju aastaid. Olles omandanud erakorralise meditsiinitehniku elukutse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2015 aastal, töötas ta sellel alal üle 4 aasta.

Nüüdseks on Gleb meie meeskonna tubli ja õpihimuline liige ja soovib areneda aina paremaks hambaravi assistendiks.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2019.

Kareth Korol, meditsiiniõde, hambaravi assistent

Kareth Korol

Meditsiiniõde / hambaravi assistent

Kareth Korol on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõe eriala 2013. aastal.

Kareth on täis indu omandada kõik eriala oskustega seonduv, ennast selleks pidevalt harides. Ta on energiline, särav ja heade organiseerimisomadustega noor inimene.

Kareth Korol on tütre ja poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2013. Hetkel lapsehoolduspuhkusel.

Darja Presnova, meditsiiniõde, hambaravi assistent

Darja Presnova

Meditsiiniõde / hambaravi assistent

Darja on meditsiiniõe haridusega hambaravi assistent, kes on oma töös kiire ja osavõtlik.

Darja on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala 2014. aastal.
Ta on töötanud paljudes erinevates haigla osakondades.

Darja  on põhjalik, kindel ja turvaline taustajõud hambaarstile.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2017. Hetkel lapsehoolduspuhkusel.

Kalle Immato, hambakliiniku arendusjuht

Kalle Immato

Arendusjuht
kalle.immato[at]lumen.ee