Diagnostika

Et hästi ravida, põhjalikku raviplaani koostada ja õiget raviotsust teha – selleks on vaja informatsiooni.
Kasutame diagnoosimiseks erinevaid seadmeid ja vahendeid:

Panoraamröntgen (2D)

Panoraamröntgen on oluline diagnostiline vahend, selgitamaks kogu hammaskonnas hetkeolukorda. Seda tehakse nii esmase kui ka kontrollvisiitide korral. Panoraamröntgen on digitaalne röntgenülesvõte, mis salvestatakse patsiendi raviloo andmete juurde, et oleks edaspidi võimalik suutervise olukorda järjepidevalt võrrelda.

3D hambaröntgen

Suur abiline lõualuu ja hambajuurte olukorra hindamiseks on 3D röntgen. Meie kasutame Sirona Orthophos SL 3D seadet. Seade võimaldab teha nii digitaalset ruumilist röntgenpilti kui ka panoraampilti. Leiame ja näeme seniteadmata hambaaluseid või luustruktuuri muutuseid, arutleme tarkusehamba eemaldamise võimalikkust, koos spetsiaalse tarkvaraga planeerime implantaatide paigaldamist, uurime kasvajate ja tsüstide olemasolu, hindame kirurgilise ja endodontilise ravi võimalikkust.

Uue 3D seadmega röntgenpildi tegemine on kiire ja patsiendi saadav röntgenkiirgus optimaalne. Patsiendi kaitseks kasutame spetsiaalset röntgenpõlle. 3D röntgenpildi tegemiseks on meil välja ehitatud spetsiaalne ruum, kus seinad on kaetud kiirgust mitteläbilaskva kihiga vastavalt tänapäevastel nõuetele.

Röntgenpildid salvestatakse andmebaasis, kus neid on arstil alati ja kiiresti võimalik vaadata.

Lumen Hambakliinik pakub eraldi teenusena võimalust teha 3D ja panoraamröntgenpilti. Patsient saab kaasa CD-le kirjutatud pildifaili ja vaatamiseks vajaliku tarkvara.

Kohtröntgen

Kohtröntgen on hambaarstile vajalik operatiivseks 1-3 hamba olukorra hindamiseks. Kohtröntgeniga on muuhulgas võimalik avastada juurealuseid põletikke ja silmale varjatud kaariese koldeid. Kohtröntgen on hädavajalik juureravi kaigus juurekanalite olukorra hindamisel, aga samuti kontrollpiltide tegemiseks pärast hambakrooni, implantaadi või implantaadikrooni asetamist.

Meie kasutame kohtröntgenpildi tegemiseks Sirona XIOS XG Supreme digitaalset sensorit ja Carestream röntgenseadet.

Suusisene videokaamera

Suusisene videokaamera võimaldab nii arstil kui ka patsiendil näha suus ja hammaskonnas valitsevat olukorda suurel ekraanil. Arst saab visiidi käigus teha kiiresti probleemsetest hammastest, kuid samuti kogu suust, ülesvõtted ja neid hiljem raviplaani koostades analüüsida. Kaamera võimaldab vaadata hambaid nurga alt, mida otse või peegliga vaadates on raske näha. Hea resolutsiooniga kaamera sensor võimaldab ekraanil näha ja patiendilegi näidata probleemseid kohti väga lähedalt ja suurelt.

Suusisene kaamera on hea töövahend arstile, mis aitab patsiendile tema probleemi olemust piltlikult selgitada ja patsienti hambaalaselt harida.

Meie kasutame firma Lensiora ja Acteon Sopro kaameraid.

Mikroskoop

Mikroskoop annab võimaluse näha detaile, mida palja silmaga või isegi luupidega ei näe. Hamba koe mikroskoopilisi murdusid on võimalik avastada ja meetmeid rakendada juba enne, kui sellest on saanud probleem. Mikroskoop võimaldab avastada ja diagnoosida hambahaigusi, mis suure tõenäosusega jääksid ilma mikroskoobita avastamata.

Kasutame CJ-Optic ja Labomed mikroskoope.

Suusisene 3D skänner

Suusisene 3D skänner annab võimaluse vaadata ja analüüsida hammaskonda ruumiliselt ja funktsioonis olevana. Nii enne kui ka praegu kasutavad paljud arstid kipsmudeleid hammaskonna analüüsimiseks. Digitaalne 3D mudel anna võrratult rohkem võimalusi näha ja analüüsida seda, milline on hetkeolukord ja kuhu raviga soovitakse välja jõuda. Võimalus näha mudelit eri vaatenurkade alt, osaliselt või läbilõikes, hinnata hambumust ja hammaste kontaktide tugevust, vaadata lõugade liikumist virtuaalses artikulaatoris – kõik see annab arstile informatsiooni täpsema ja parema raviplaani koostamiseks.

Suu kolmemõõtmeline skaneering on üheks lähteinformatsiooniks, mida saab kasutada edaspidi kombineerituna teiste diagnostikavahenditega erinevate raviprotseduuride digitaalseks planeerimiseks. Näiteks implantaatide asetamiseks või juureravi planeerimiseks.

Meie kasutame suu kolmemõõtmeliseks skaneerimiseks Sirona Cerec Primescan seadet.

Värvimääraja

Proteetiliste tööde juures on väga oluline saavutada hambakroonile, -sillale või eemaldatavale proteesile ülejäänud hammastega sarnane värvitoon. Teatavasti on inimeste värvitaju väga erinev ja ümbritsevast keskkonnast ning langevast valgusest sõltuv. Selleks, et määrata hamba värv sõltumata segavatest asjaoludest (näiteks patsiendi erepunane pluus) või määrava arsti silma värvitajust on meie kliinikus kasutusel digitaalne hamba värvi määraja VITA EasyShade V.

Registreeru vastuvõtule