Raviplaan, -eelarve

Ravitööde paremaks mõistmiseks koostame patsiendile individuaalse kirjaliku raviplaani ja ravieelarve.
Mõtestame lahti raviplaani osad ja selgitame vajalike protseduuride olemust.

Arutame ravieelarve võimalusi ja oleme alati olemas, et selgitada töö käigus kerkivaid küsimusi.

Vaid koostöös patsiendiga, kes on ise motiveeritud panustama aega ja energiat oma tervisesse ning kaunisse naeratusse, sünnib imeline tulemus.

Naeratada kauem – see on väärtus, mida tasub hoida!

Registreeru vastuvõtule