Artikkel “Uus hammas samal päeval”

Lumen_Hambakliinik_artikkel_Uus_Hammas_samal_paeval

29.10.2015 ilmus Eesti Päevalehe lisalehes “Kliinikute teejuht” artikkel teemal “Uus hammas samal päeval”.
Lumen Hambakliinik räägib lähemalt digitaalse hambatäidiste ja -kroonide valmistamise võimalusest ning seda kõike ühe päeva jooksul.

Uus hammas samal päeval

Digitaalne hambatäidiste ja -kroonide valmistamine võimaldab hamba taastada ühe päevaga.

Lumen Hambakliinik kasutab hambatäidiste, -kroonide ja -sildade modelleerimisel ning valmistamisel digitaalset ehk CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) tehnoloogiat, mis kiirendab oluliselt suure kahjustusega hamba taastamist.
Kui tavaliselt on lagunenud hamba taastamine küllalt töömahukas ja aeganõudev protsess, mille käigus tuleb patsiendil lõplikku tulemust mitmeid päevi oodata, siis digitaalne tehnoloogia võimaldab uue terve hamba saada ühe päevaga.

„Taastame hamba ühe päeva jooksul nii, et patsient istub arstitooli kahel korral päevas,” täpsustab Lumen Hambakliiniku hambaarst ja juhataja dr Merike Immato.

Esimesel korral valmistab arst hamba taastamiseks ette ja ehitab vajadusel hambaköndi, kuhu saab toetuda kroon, kui oma hambakudet on alles väga vähe. Seejärel skaneerib arst suusisese kaamera abil patsiendi hammaskonna (mida traditsioonilisel puhul tehakse jäljendmaterjali abil ja mis on patsiendile üpris ebamugav). Skaneeringu põhjal ehitab tarkvara virtuaalse 3D mudeli, mis kajastab üksühele tegelikku olukorda patsiendi suus.

Mudeli alusel konstrueerib tarkvara taastatava või parandatava hamba tarvis krooni, laminaadi või keraamilise täidise, sealjuures saab tulemust kolmemõõtmelises keskkonnas ka korrigeerida.

„Seejärel läheb veidi aega, et freesida, viimistleda ja anda värvidega kroonile kõrvalasetsevate hammastega sarnane välimus,” selgitab dr Immato protseduuri edasist käiku. Patsiendile tähendab see mõningast ootamist, aga kuna tööde käik on esimesel arstlikul konsultatsioonil patsiendile eelnevalt lahti räägitud, teab ta sellega arvestada.

Kui vajalik restauratsioon on valmis, asetatakse see patsiendi suus oma kohale ja patsient lahkubki kliinikust kohe samal päeval täiesti uue ja terve hambaga. Samal päeval saab korda teha ka mitu hammast.

„Kõrvutiasetsevaid või vastastikku asetsevaid hambaid ongi nutikas restaureerida ja esteetiliselt kujundada üheaegselt. Näiteks esihambaid oleme teinud 6–8 krooni või laminaati korraga. Nii saab uue imelise naeratuse vaid päevaga,” selgitab doktor.

Teisigi pooltargumente
Lisaks kiirusele annab digitaalne lahendus dr Immato sõnul teisigi eeliseid: võimaldab valmistada äärmiselt täpse krooni, täidise või laminaadi, vähem on tarvis teha patsiendile tuimastavaid süste ning puudub vajadus ebamugavate ajutiste kroonide järele.

Kuna Lumen Hambakliinik kasutab hamba taastamiseks täiskeraamilisi täidiseid ja kroone, püsib ravitulemus kaua ning näeb ilus ja loomulik välja. Keraamilise materjaliga taastatud hammas sobitub hästi teiste hammastega ning minimaalne on ka oht, et hammas uuesti lagunema hakkaks.

Lisaks sellele, et keraamilise täidise või krooniga saab tulemuslikult taastada lagunenud hamba, on võimalik näiteks värvi muutnud või ebaühtlase kujuga hammas ilusa esteetilise välimuse nimel katta keraamilise laminaadiga. Hammas, millele on tehtud juureravi, on alati soovitav katta krooniga, sest niisuguse hamba struktuur on nõrgenenud. Samuti on võimalik silmariivavad ja mittekorrektsed täidised asendada keraamiliste täidistega.

„Keraamiline materjal on hambakoele väga sarnaste füüsikaliste omadustega, peab hästi vastu mälumisrõhule ning on äravahetamiseni sarnane inimese oma hammastega,” rõhutab dr Immato. „Kasutades keraamilisi materjale ja digitaalset tehnoloogiat jääb ravitulemus väga loomulik.”

Eesti Päealeht:  Kliinikute teejuht (oktoober 2015)

Registreeru vastuvõtule