Hamba värvimääraja VITA Easyshade V

Lumen Hambakliinik võttis hamba värvi täpsemaks määramiseks kasutusele digitaalse hamba värvimääramise seade VITA Easyshade V.

Hamba värvi määramine on väga subjektiivne. See, kuidas me värvi tajume sõltub paljudest asjaoludest:

  • kas me vaatleme hammast päevavalguses või tehisvalguses
  • millist valgustemperatuuri väljastab valgusallikas
  • millisest suunast valgus paistab
  • milline on ümbritseva ruumi ja esemete värv
  • milline on vaatleja silma värvitaju
  • ja veel hulga teisi mõjutegureid

Elektroonika määrab värvi alati ühtviisi.

VITA Easyshade on hea abimees õige hamba värvi ja heleduse tooni määramisel sõltumata ümbritsevast keskkonnas. Hammaste katmisel kroonidega või laminaatidega on oluline, et need näeksid välja loomulikud ja ei eristuks kõrvalolevatest hammastest.

Samuti on VITA Easyshade V “neutraalseks kohtunikuks”, kui tahame võrrelda mitme VITA Bleachedguide 3D-MASTER värviskaala tooni võrra hambad valgendusprotseduuri tulemusel heledamaks muutusid.

Registreeru vastuvõtule