Eriarsti viisiditasu lapsel

Ravikindlustatud kuni 19 aastaste laste hambaravi teenuse eest tasub Eesti Haigekassa.

Alates 1.01.2016 on eriarsti visiiditasu Haigekassa poolt tasustatud teenuse korral 5 eurot igal visiidil.

Tähelepanu!
Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal vastuvõtule või tühistab vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega, on kliinikul õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6).