Esihammaste taastamine mälumishammaste puudumisel

Esihambad on üks esimestest asjadest, mida me teise inimesega kohtudes märkame. Hammaste olukord ja esteetiline välimus kannavad teatud informatsiooni inime kohta, teda ennast tegelikult tundmata. Ilus ja hästi hooldatud hambarida kõneleb hoolsast, kohusetundlikust ja oma tervise eest hoolitsevast inimesest. Kuid esihambad võivad olla ka katki, kulunud või hoopis puududa. Enamke inimeste soov on omada ilusat naetatust. Igal asjal on põhjus ja tagajärg. Mis on katkiste või kulunud esihammaste põhjus? Kui kõrvaldame põhjuse, siis väldime tagajärge.

Normaalse hambumus korral jaotuvad mälumisjõud kõigi hammaste vahel ühtlaselt. Esihammaste kulumine ja seal asetsevate täidiste purunemine või eemaladumine on esmajoones tingitud mälumishammaste tugevast kulumisest või puudumisest. Selle tagajärjel kanduvad mälumisjõud esihammastele ja need hakkavad kiiresti kuluma ning murduma.

Esihammaste kulumise ja purunemise põhjuseks võib olla ka bruksismiga ehk hammaste krigistamisega, mis toimub tahtmatult magamise ajal või pingesituatsioonis päeval. Ka hammaste liigtugev kokkupigistamine ja hoidmine mingis situatsioonis või tegevuses, annab sama tulemuse – hamba pindade kulumise. Tagajärgede likvideerimiseks tuleb leida õige põhjus ja see kõrvaldada.

Kui põhjuseks on kulunud või puuduvad mälumishambad, siis esihammaste esteetilise välimuse taastamiseks, on esimese sammuna vaja taastada mälumishambad ehk mälumisfunktsioon. Kui seda ei tee ja üritame esihambad taastada olemasolevas hambumuses, siis suure tõenäosusega need kuluvad või purunevad sarnaselt oma hammastele. Sellele kulunud aeg ning raha on maha visatud.

Mälumishammaste taastamiseks on mitmeid võimalusi:

a)     Suust eemaldatava proteesi tegemine

b)     Kombineeritud proteesi tegemine (büügelprotees, lukkudega büügelprotees)

c)      Hambasilla tegemine – puuduva hamba kõrval asetsevad hambad lihvitakse ja nende peale toetub hambasild, mis täidab puuduva hamba positsiooni.

d)     Hambaimplantaatide  asetamine lõualuusse, millele pärast luustumist kinnitatakse implantaadikroon.

Kõikidel neil lahendustel on omad plussid ja miinused.

Meie soovitus on alati kaaluda esmalt puuduva hamba asendamist hambaimplantaadiga.

Sellise töö planeerimiseks ja tegemiseks on vajalik:

1.      Teha 3D röntgenülesvõte (CBCT), et saada informatsioon lõualuu olukorra kohta.

2.      Skaneerida hammaskond arvutisse, et saada informatsioon hammaste, nende asendi ja pehmete kudede kohta.

3.      Panna eelnev info kokku CAD tarkvaras ja planeerida virtuaalselt tulevase implantaadikrooni asukoht

4.      Vastavalt implantaadikrooni asukohale planeerida implantaadi asukoht.

5.      Disainida ja 3D printida kirurgiline kape suunatud kirurgia meetodil implantaadi asetamiseks.

6.      Röntgenülesvõtte põhjal otsustada luuharja taastamise vajadus ja maht.

 

3D röntgenülesvõtte tegemiseks ja hammaskonna skaneerimiseks lepime kokku 30 minutilise visiidiaja.

Implantaatide luustumise aeg on üldjuhul ca 3-6 kuud, mille järel saab implantaadile kinnitada implantaadikrooni. Kui hambad on ammu eemaldatud, siis on luuhari sageli tugevalt madaldunud. Sellisel juhul tuleb esmalt luuhari taastada eraldi etapina, mis lisab kogu raviprotsessile ca 3-6 kuud.

Implantaatide kroonide asetamisega oleme mälumisfunktsiooni taastanud ja saab asuda esihammaste esteetilise välimuse taastamise juurde.

Kui palju hambaid ja millisel määral on esifrondis vaja keraamikaga kata, saab otsustada pärast digitaalse wax–up´i valmimist.