Personal

Merike

Dr. Merike Immato

Hambaarst ja kliiniku juhataja

merike.immato@lumen.ee

Dr. Merike Immato on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1987. aastal. Alates 1993. aastast on Lumen Hambakliiniku omanik ja hambaarst.

Omab pikaaegset kogemust terapeutilises hambaravis, konsulteerib ja juhendab nooremaid kolleege ning tegeleb igapäevaliselt kliiniku juhtimisega.
Tundes pidevat vajadust olla kursis erialaste uuendustega, on viibinud paljudel koolitustel nii kodumaal, kui ka võõrsil – Inglismaal, Rootsis, Soomes, Šveitsis, Saksamaal, Tšehhis, Itaalias, Lätis, Leedus jm.

Ta on Eesti Hambaarstide Liidu liige, Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni asutaja, juhatuse liige ning president aastatel 2005-2008.
Aastast 2012 kuni 2014 õppis Holistilise Teraapia Instituudis lisaerialana regressiooni terapeudiks.

Dr. Merike Immato on kolme poja ja ühe tütre ema.

Igor

Dr. Igor Tkachenko

Dr. Igor Tkachenko on lõpetanud Volgogradi Riikliku Meditsiiniülikooli arstiteaduskonna 2008. aastal ja läbinud ortopeedilise hambaravi residentuuri aastatel 2008-2010 spetsialiseerudes esteetilistele restauratsioonidele.Igapäevaselt tegeleb ta kliinikus kirurgia, implantatsiooni ja esteetilise restauratsiooni valdkondadega, kasutades raviprotseduuridel mikroskoopi.

Ta on innustunud CAD/CAM tehnoloogia võimalustest hambaravis.

On osalenud lisaks Saksamaale, Venemaale, Tšehhile, Lõuna – Koreale, Leedule ka arvukatel kodumaistel õpingutel ning töötubades.Dr. Igor Tkachenko on kolme poja isa.Lumen Hambakliinikus aastast 2012.

Külliki

Dr. Külliki Reino

Dr. Külliki Reino on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Külliki Reino tegeleb terapeutilise, proteetilise ja kirurgilise raviga. Ta on täiendanud ennast paljudel koolitustel, loengutel ja messidel nii kodumaal kui ka võõrsil.

Dr. Külliki Reino on tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2011.

Rima

Dr. Rima Bagautdinova

Dr. Rima Bagautdinova on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2010. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Rima Bagautdinova tegeleb pidevalt erialaste teadmiste täiendamisega, võttes osa kodumaistest huvitavatest koolitustest, samuti külastades messe ning loenguid – õpitubasid.

Dr. Rima Bagautdinova on kahe poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2014. Hetkel lapsehoolduspuhkusel.

Rasmus

Dr. Rasmus Ruus

Dr. Rasmus Ruus on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2014. aastal.

Dr. Rasmus Ruus huvialadeks on proteetika ja esteetiline hambaravi.
Ta huvitub digitaalse hambaravi CAD/CAM võimalustest ja on käinud mitmetes välisriikides ennast sellel alal koolitamas.

Dr. Rasmus Ruus on väga hea suhtleja ja meie meeskonna tugev liige.

Lumen Hambakliinikus aastast 2015.

Grethen

Dr. Grethen Kuusik

Dr. Kuusik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2006. aastal ja on Eesti Hambaarstide Liidu liige.

Dr. Grethen Kuusik on väga põhjalik, hea tulemuse nimel valmis pikalt süüvima eriala detailidesse ja saladustesse, on väga hea suhtleja ja kõneleb vabalt soome ning inglise keelt ja hästi vene keelt.

Ta on innustunud CAD/CAM tehnoloogia võimalustest proteetilises hambaravis ja kasutab juureravi ning teiste protseduuride läbiviimisel mikroskoopi.
Ta täiendab ennast pidevalt koolitustel, loengutel, kursustel ja messidel nii kodumaal kui ka võõrsil.

Dr. Grethen Kuusik on kahe tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2016.

Kristel

Dr. Kristel Tuhk

Dr. Kristel Tuhk on lõpetanud Tartu Ülikooli 1994 aastal.

Kristel on suurte kogemustega arst, kes tegeleb peamiselt hammaste terapeutilise ja kirurgilise raviga.

Dr. Tuhk räägib hästi vene ja soome keelt, samuti ka inglise keelt. Täiendades ennast pidevalt erialastel koolitustel, on Kristel valmis õpitu kohe töösse rakendama.

Dr. Tuhk on hooliv, väga hea suhtleja ja seetõttu on usaldus, mis ravitöös väga vajalik, kiire tekkima.

Dr. Kristel Tuhk on poja ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2017.

Marina

Marina Sõõru

Suuhügienist

Marina on omandanud meditsiiniõe elukutse ja lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli 1990 aastal.

Lisaks pikaaegsele hambaravi assistendi töökogemusele on Marina nüüdseks töötanud suuhügienistina üle 15 aasta. Õppis Marina seda elukutset Dentese Tervishoiukoolis, mille lõpetas 2003. aastal.

Lisaks suu hügieeniprotseduuridele, õpetab suuhügienist hammaste pesemise tehnikat, annab nõuendeid suu puhtuse eest hoolitsemiseks ja soovitab sobilikke suuhügieeni vahendeid.

Selles Marina igapäeva töö seisnebki.

Marina on väga rõõmsameelne ja rahulik, tööd tehes põhjalik ja hooliv.Marina on ühe täiskasvanud tütre ema.Lumen Hambakliinikus aastast 2017.

Kairit

Kairit Kaasik

Kliiniku vanemõde / hambaravi assistent

Kairit Kaasik on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõe eriala 2013. aastal.

Ta on huvitatud kõigist uuendustest seoses oma erialaga ja täiendab oma teadmisi pidevalt, armastab ja hindab meediku elukutset.

Kairit on rahulik ja väga pühendunud oma tööle. Ta on meie kliiniku “hea haldjas”.

Kairit Kaasik on poja ema.

Kareth

Kareth Korol

Meditsiiniõde / hambaravi assistent

Kareth Korol on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõe eriala 2013. aastal.

Kareth on täis indu omandada kõik eriala oskustega seonduv, ennast selleks pidevalt harides. Ta on energiline, särav ja heade organiseerimisomadustega noor inimene.

Kareth Korol on tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2013. Hetkel lapsehoolduspuhkusel.

Hegne

Hegne Raud

Administraator

Hegne Raud on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži 2008. aastal.

Hegne on oma töös kiire ja suhtlemisel osavõtlik ja tema kanda on kogu kliiniku organisatoorne pool.

Hegne Raud on kahe tütre ema.

Lumen Hambakliinikus aastast 2008.

Liina

Liina Ehrlich

Hambaravi assistent

Liina Ehrlich on rahulik ja püüdlik oma töös, omandab kiiresti uusi oskusi, on lojaalne ja sõbralik.

Liina on hoolas ja arstile kindel abiline.

Lumen Hambakliinikus aastast 2016.

Datja

Darja Presnova

Meditsiiniõde / hambaravi assistent

Darja on meditsiiniõe haridusega hambaravi assistent, kes on oma töös kiire ja osavõtlik.

Darja on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala 2014. aastal.
Ta on töötanud paljudes erinevates haigla osakondades.

Darja  on põhjalik, kindel ja turvaline taustajõud hambaarstile.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2017.

Kirill

Kirill Razumov

Hambaravi assistent

Kirill on töökas, kiiresti uusi oskuseid õppiv ja väga pühendunud oma tööle.
Tal on üle nelja aasta kogemust haiglates erakorralise meditsiini osakonnas abilisena.

Kirill on õppinud ja täiendanud ennast paljudel koolitustel, et olla hea suhtleja patsientidega, samuti kiire ja täpne oma töös hambaarsti assistendina.

Kirill on meie meeskonna kindel liige.

Lumen Hambakliinikus alates aastast 2017.

Kalle

Kalle Immato

Arendusjuht
kalle.immato@lumen.ee